Bli medlem i Rockatorp GK

Välkommen som medlem i Rockatorp GK. I spelrätten ingår även fritt spel på fotbollsgolfen samt boulebanan som färdigställs till säsongen 2019.

Vi erbjuder följande medlemskap

Fullvärdig medlem

A1: 2800 kronor + medlemsavgift 300 kronor + städavgift 100 kronor. Summa 3200 kronor (senior +26 år)

A2: 1800 kronor + medlemsavgift 300 kronor + städavgift 100 kronor. Summa 2100 kronor (17-25 år)

A3: 1400 kronor + medlemsavgift 300 kronor + städavgift 100 kronor. Summa 1800 kronor (högskolestuderande)

A4: 1100 kronor + medlemsavgift 300 kronor + städavgift 100 kronor. Summa 1500 kronor (11-16 år)

A5: 600 kronor + medlemsavgift 300 kronor + städavgift 100 kronor. Summa 1000 kronor (0-10 år)

Vardagsmedlem

B1: 2100 kronor + medlemsavgift 300 kronor + städavgift 100 kronor. Summa 2500 kronor (senior +26)

Greenfeemedlem

C1: 1300 kronor + medlemsavgift 300 kronor + städavgift 100 kronor. Summa 1700 kronor (inkl 8 st greenfeebiljetter, 9-hålsrunda)

Träningsmedlem

Är du medlem i Alvesta GK, Växjö GK eller Glasriket GK och vill träna på Rockatorp. Kontakta oss för träningsmedlemskap.

Moms ingår i alla spelrätter med 6%. Städavgiften återbetalas när du medverkar på städdagen eller om du är golfvärd under en dag.

Ansök via mail här