Kommittéer2019-01-01T14:30:24+00:00

Våra kommittéer

Nu i januari börjar arbetet med att sätta samman de olika kommittéerna till klubbens verksamhet 2019. Vill du vara med? Hör av dig till kansli@rockatorpgk.se.